Domiciler

Indkvartering


Den kongelige Livgarde var oprindeligt indkvarteret privat hos Københavns borgere.

Fra 1786 blev Livgarden indkvarteret samlet i de ombyggede væksthuse ved Rosenborg Eksercerplads i det, der nu er Livgardens Kaserne.

På grund af pladsmæssige problemer har såvel rekrutskole som dækningsstyrke senere måttet anvende andre domiciler:

I flere perioder fra 1909 til 1943 har Livgarden benyttet Jægersborg Kaserne i Gentofte.

Fra 1945 blev hele den feltmæssige del samlet i Sandholmlejren ved Allerød.

Indkvartering i Sandholmlejren ophørte i 1985, da Livgarden overflyttedes til Høvelte Kaserne ved Birkerød. Høvelte Kaserne er efterfølgende omdøbt til Garderkasernen.

Årgangsforeningen SKKMP/IV/Livgarden Hold JUL 72