Historie og særpræg / Livgardens historie

Livgardens historie

 • Søndag, den 30 JUN 1658 oprettedes KONGENS LIVREGIMENT TIL FODS under Fr. Ahlefeldt af 3 ældre, hvervede kompagnier samt af de i København værende norske tropper, så den samlede styrke androg 4 kompagnier.
 • 26 SEP 1658 på 8 kompagnier, idet Ditlev Brockdorffs geworbne Regiment blev indlemmet (oprettet 1657).
 • 1659 på 12 kompagnier.
 • NOV 1661 indlemmedes Langes geworbne Regiment på 4 kompagnier (oprettet 1657).
 • 1675 formeret på 3 batailloner á 4 kompagnier.
 • 1 DEC 1676 indlemmedes Degenfeldts geworbne Regiment (oprettet 1674).
 • 1 APR 1677 indlemmedes Dedens geworbne Regiment (Holstenske nationale Regiment, oprettet 1675) på 600 mand.
 • 1 JUL 1677 indlemmedes to batailloner af Baudissins geworbne Regiment (oprettet 1675).
 • 1 SEP 1677 indlemmedes Plönske nationale Regiment (oprettet 1675).
 • 17 APR 1678 indlemmedes Krügers Bataillon af Holstenske nationale Regiment, jf. 1 APR 1677.
 • 1678 indlemmedes 3. Bataillon af Baudissins geworbne Regiment, jf. 1 JUL 1677.
 • 1683 på 16 kompagnier.
 • 5 AUG 1684 benævnt GARDEN TIL FODS på 19 kompagnier (1 grenader- og 18 musketerkompagnier).
 • 5 FEB 1685 indlemmedes Bülows Fri-Compagnie (3. Jydske nationale Regiment, oprettet 1675).
 • 1688 på 20 kompagnier (2 grenader- og 18 musketerkompagnier).
 • 15 SEP 1707 på 18 musketerkompagnier
 • 1709 på 2 batailloner á 6 kompagnier.
 • 3 AUG 1763 forenet med Grenadercorpset til DEN KONGELIGE LIVGARDE TIL FODS på 3 batailloner med 14 kompagnier: 4 grenader- og 10 musketerkompagnier.
 • 1763 formeret på 2 batailloner á 1 grenader- og 6 musketerkompagnier.
 • 7 DEC 1763 Hestgarden indlemmet. Styrken formeret på 2 eskadroner og 1 bataillon på 1 grenader- og 4 musketerkompagnier og betegnet DEN COMBINEREDE LIVVAGT TIL HEST OG FODS.
 • 13 FEB 1765 Hestgarden udskilt. Genbenævnt DEN KONGELIGE LIVGARDE TIL FODS på 7 kompagnier.
 • 1 APR 1767 Hestgarden atter indlemmet. Styrken på 5 kompagnier.
 • 1 JAN 1768 Hestgarden atter udskilt. Styrken på 5 kompagnier.
 • 21 DEC 1771 Livgarden til Fods opløst.
 • 20 JAN 1772 genoprettet på 5 kompagnier under tidligere navn.
 • 28/4 1772 lægen Friedrich Struensee halshugget, parteret og lagt på hjul og stejle for bl.a. at have opløst Livgarden i DEC 1771.

 • 1782 på 4 kompagnier.
 • 1 JUL 1842 LIVGARDEN TIL FODS på 4 kompagnier.
 • 1 OKT 1867 LIVGARDEN på 1 linie- og 1 forstærkningsbataillon á 4 kompagnier.
 • 1 NOV 1909 på 1. og 2. Livgardebataillon under 1. Division
 • 1 NOV 1923 under Sjællandske Division.
  Den hidtidige 33. Bataillon betegnedes 3. Livgardebataillon og blev forstærkningsbataillon med garnison i Aalborg, ligesom et maskingeværkompagni oprettedes under Livgarden.
 • 1 NOV 1932 blev Livgarden formeret som regiment med 1. - 3. Livgardebataillon i København á 4 rekylgevær- og 1 maskingeværkompagni samt Skytskompagniet under Livgarden.
 • 1 NOV 1937 formeret på Stabskompagni, 3 batailloner á 4 rekylgevær- og 1 skytskompagni samt Livgardens Kanonkompagni.
 • 1 NOV 1951 Livgarden på I - III Bataillon.
 • 1 NOV 1961 DEN KONGELIGE LIVGARDE på I - IV Bataljon.
 • 7 JAN 1962 formeredes IV/Livgarden.
 • 17 JUL 1972 indkaldtes SKKMP/IV/DEN KONGELIGE LIVGARDE Hold JUL 1972.
 • 2000 på 7 bataljoner.
 • 29 APR 2005 på to bataljoner (+) efter nedlæggelse af alle forsvarets mobiliseringsstyrker.                                                                                           *   1 FEB 2011 på tre bataljoner
 • Årgangsforeningen SKKMP/IV/Livgarden Hold JUL 72