Nyheder
Denne side vil fra tid til anden indeholde forskellige oplysninger, og selv om overskriften er "Nyheder", så kan oplysningerne være offentliggjort andre steder og på et tidligere tidspunkt.

 
Frivilligt medlemskontingent
Indtil 02. NOV 2014 har i alt 47 af årgangens medlemmer indbetalt større eller mindre beløb til foreningen.

Indbetalte beløb går først og fremmest til porto, kuverter, indbetalingskort  mv., og i den udstrækning økonomien er til det, kan der gives tilskud i forbindelse med årgangens arrangementer.

Tak til alle for indbetalinger, der sikrer årgangsforeningens overlevelse.
  

Gammel nyhed for nogen

Det er nok ikke en rigtig nyhed for alle, men for mig var det. Ved nærlæsning af gamle Garderblade har det nemlig vist sig, at følgende af årgangens medlemmer i sin tid udmærkede sig så meget, at de blev valgt til "Månedens Garder":

FEB 73 – Kurt Pedersen
MAR 73 – Jørn Steen Sørensen

APR 73 - Mogens Gerstrøm
MAJ 73 – Palle Lindstrøm
JUN 73 – Peter Melgaard

Hvis du kan supplere listen, så kontakt bestyrelsen.
Årgangens billedprojekt

Scanningen af årgangens billeder er forlængst afsluttet, og de er så blevet lagt på en skive med omkring 500 billeder.

Skiven er efterfølgende blevet mangfoldiggjort, og er udbudt til salg til årgangens medlemmer. Indtil nu har vi produceret og leveret 44 skiver. Har du forlist brevet med bestillingsanvisninger, så kontakt et bestyrelsesmedlem.


Årgangsforeningen SKKMP/IV/Livgarden Hold JUL 72