Historie og særpræg

Et skyttekompagni er den letteste infanteritype, der indgår i den danske hær.

Enheden består typisk af tre delinger og en kommandosektion og er principielt uden tunge våben til ildstøtte og uden transportmuligheder.

Opgaverne for enhedstypen ved Livgarden er bevogtning af kongehus samt vitale militære og /eller civile installationer.

Rubriceringen som skyttekompagni afhænger af et sammenspil mellem:

·   Feltuddannelsens længde, som tidligere var kortere (3 - 5 måneder) af hensyn til en længerevarende vagttjeneste (4 - 6 måneder).
I dag er vagttjenesten kortet af (3 måneder) for at tilgodese en længere feltuddannelse (6 - 8 måneder).

·   Enhedstypen er kun udstyret med håndvåben d.v.s. geværer, maskinpistoler og som tungeste våben maskingeværer. Enheden kan være udstyret med lette pansernærbekæmpelsesvåben.

·   De tildelte signalmidler kan have kortere rækkevidde afstemt med opgavernes begrænsede geografiske udstrækning.

·   Enhedstypen er typisk selvtransportabel, d.v.s. til fods, mens de få tildelte køretøjer alene anvendes til ammunitions- og materieltransport.

·   Enhedstypen er under udfasning, da der ikke længere uddannes og opstilles skyttekompagnier.

Årgangsforeningen SKKMP/IV/Livgarden Hold JUL 72