Garderens hverdag

Årgangsforeningen SKKMP/IV/Livgarden Hold JUL 72